Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Παλαιολιθική εποχή

Yazdır

 

Οι πρώτοι άνθρωποι που εμφανίζονται στο νομό Δράμας είναι νομάδες κυνηγοί κατά τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (50.000 χρόνια περίπου από σήμερα) στην τελευταία βαθμίδα του Ανώτερου πλειστόκαινου, στη βούρμια περίοδο.

Ζουν σε σπηλιές και βραχοσκεπή, δηλαδή φυσικά ανοίγματα μέσα σε ασβεστολιθικό πέτρωμα, όπου προφυλάγονται από τους κινδύνους του περιβάλλοντος και αναπτύσσουν τις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής.

Οι συνθήκες ζωής είναι δύσκολες: το κλίμα είναι ψυχρό, η βλάστηση κυρίως στέπα, οι άνθρωποι κυνηγούν άγρια ζώα όπως βίσωνες, άγριους ταύρους, ελάφια, ζαρκάδια, αγριόγιδα, μαμούθ, αλλά κινδυνεύουν και από άγρια ζώα, όπως αρκούδες κ.ά.
Εκτός από κυνηγοί συνεχίζουν να είναι και συλλέκτες άγριων καρπών και φυτών, τα οποία εντοπίζουν περιστασιακά στις καθημερινές τους διαδρομές. Τα εργαλεία τους είναι λίθινα, είτε φυσικές κροκάλες ποταμών με κατάλληλο σχήμα είτε πελεκημένα από πυριτόλιθο και χαλαζία ξέστρα, μαχαίρια, πελέκια, αιχμές για βέλη και ακόντια, που φανερώνουν πολύπλοκες μεθόδους κυνηγιού.

Η περίοδος αυτή της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν έχει ερευνηθεί ακόμη συστηματικά για το νομό της Δράμας. Ελάχιστες θέσεις εντοπίστηκαν, όπως για παράδειγμα στο Αρκουδόρεμα, που βρίσκεται στο δήμο Παρανεστίου, και στη λεκάνη του Βώλακα με λίγες πληροφορίες για τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των πρώτων ανθρώπων (50.000 - 10.000 χρόνια). Η μόνη ανασκαφική έρευνα της χρονικής αυτής περιόδου έγινε στο σπήλαιο των πηγών του ποταμού Αγγίτη (γνωστό ως σπήλαιο Μααρά), στην είσοδο του οποίου εντοπίστηκε στρώμα Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής.

Από το 10.000 π.Χ. μέχρι το 7.000 π.Χ. οι άνθρωποι στην περιοχή συνεχίζουν να ζουν νομαδικά σε σπηλιές ή σε ημιμόνιμη κατάσταση ως κυνηγοί και συλλέκτες.