Μέτρα για την προστασία του περιαστικού δάσους Κορυλόβου από τις πυρκαγιές

Imprimer

 

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1045/17-07-2014 (ΑΔΑ:7Μ437ΛΒ-ΔΚΜ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, Γιάννη Ξανθόπουλου, κατόπιν σχετικής πρότασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο Περιαστικό δάσος του  Κορυλόβου του Δήμου Δράμας  από   01 Αυγούστου 2014 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2014, από 12:00 μεσημέρι έως 06:00 π.μ. της επομένης, κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα προβλέπει για την Π.Ε. Δράμας κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού).

Η εφαρμογή του μέτρου ανατίθεται στις Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Αρχές της Π.Ε. Δράμας.

Παράλληλα ο Δήμος Δράμας, στην περιοχή του οποίου ανήκει η παραπάνω περιοχή, μπορεί να συνδράμει με επί πλέον ομάδες πυρασφάλειας στο έργο των Πυροσβεστικών και Αστυνομικών Αρχών καθώς και των ομάδων πυρασφάλειας των εθελοντικών συλλόγων που περιπολούν καθημερινά στην περιοχή το παραπάνω χρονικό διάστημα από τις 15:00 μ.μ. έως τις 21:00 μ.μ.

 

                                                             

                                                                          Από το Γραφείο Τύπου

της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας