ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Print

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα σταυροδοσίας των υποψηφίων ανά εκλογικό τμήμα των Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019

είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας http://www.pedramas.eu/images/eklo/