ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΞΟΧΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ.