Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Αρμοδιότητες Τμήματος Πληροφορικής

Print

Το Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε. Δράμας είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και συντήρηση ποικίλων πληροφοριακών εφαρμογών και συστημάτων. Διαχειρίζεται, ενημερώνει και συντηρεί την ιστοσελίδα της Π.Ε. Δράμας. Παράλληλα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Δράμας. Τέλος, είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και την καλή λειτουργία της δικτυακής υποδομής ολόκληρου του κτηρίου όπου στεγάζονται οι διάφορες υπηρεσίες.