Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εκτύπωση

 

1. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1.1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1.2. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1.3. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.4. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.5. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.7. ΕΝΤΥΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

2.1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

2.2. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

2.3. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

2.4. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

2.5. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2.6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2.7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

3. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

3.1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

3.2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3.4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 


4. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

4.1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

4.2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

5.1.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

5.2. ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

6. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

6.1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6.2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

6.3.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

6.4.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

7. ΥΙΟΘΕΣΙΑ

7.1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

7.2. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

 

8. ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

8.1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

 

9. ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

9.1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

9.2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

10.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

 

11. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

11.1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

 

 

12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ

12.1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 2017