Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Σύστημα Στήριξης Απόφασης στη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων

Εκτύπωση
 logoheader

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπόνηση: Δρ. Ηλίας Ιορδανίδης (τηλ: 6944999039, e-mail: ilias.civil@teemail.gr)

Έργο ΑγροΕΤΑΚ 3127/33

 

Η σελίδα αυτή έχει ως στόχο την παροχή συμβουλών προς τους αγρότες, τους επιστήμονες και τις υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην πεδιάδα του ποταμού Αγγίτη. Παρέχονται συμβουλές για την σημερινή ημέρα και πρόγνωση για τις επόμενες τέσσερεις ημέρες.

Το αντικείμενο των συμβουλών αφορά τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στην πεδιάδα. Οι συμβουλές παρέχονται με ένα απλό κλικ πάνω στην τοποθεσία που επιθυμεί ο χρήστης, με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου.

Οι συμβουλές χρήσης προς τους αγρότες δίνονται με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου με το μήνυμα «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», ανάλογα με το αν θεωρείται σκόπιμη (ή όχι) η χρήση φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του μοντέλου βάσει του οποίου προκύπτουν αυτές οι συμβουλές, μπορούν να συμβουλευθούν τους σχετικούς χάρτες με τα αναλυτικά αποτελέσματα.

Σε κάθε χάρτη υπάρχει και το σχετικό υπόμνημα με επεξηγηματικές διευκρινίσεις.

Για το εγχειρίδιο χρήσης πατήστε  ΕΔΩ

 

 

Σύστημα Στήριξης Απόφασης στη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων για αγρότες


Φυτοφάρμακα Λιπάσματα
Σημερινή Πρόβλεψη

Σημερινή Πρόβλεψη

Πρόβλεψη για 1 ημέρα μετά

Πρόβλεψη για 1 ημέρα μετά

Πρόβλεψη για 2 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 2 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 3 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 3 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 4 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 4 ημέρες μετά


 

Σύστημα Στήριξης Απόφασης στη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων για υπηρεσίες
Βροχόπτωση Λιπάσματα
Σημερινή Πρόβλεψη

Σημερινή Πρόβλεψη

Πρόβλεψη για 1 ημέρα μετά

Πρόβλεψη για 1 ημέρα μετά

Πρόβλεψη για 2 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 2 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 3 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 3 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 4 ημέρες μετά

Πρόβλεψη για 4 ημέρες μετά

 

 

Το έργο ΕΤΑΚ 3127/33, του οποίου προϊόν αποτελεί η παρούσα εφαρμογή, εκπονήθηκε από τον Δρ. Ηλία Ιορδανίδη, υπό την επιστημονική επίβλεψη των Δρ. Σωτήριου Ορφανίδη και Δρ. Νικόλαου Καμίδη, του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας, του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Η τεχνική υποστήριξη και φιλοξενία της σελίδας παρέχεται από το Τμήμα Υδροοικονομίας & Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

Ευχαριστίες:Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας(ΑγροΕΤΑΚ)»MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ,ΕΣΠΑ 2007-2013).Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2014), το οποίο συντονίζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Καβάλα

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Δρ Σωτήρης Ορφανίδης

 

logofooter