Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εκτύπωση

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Π.Ε. Δράμας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου του αθλητισμού (αθλητικές Ενώσεις, αθλητικά Σωματεία, εργαζομένους σε αθλητικά επαγγέλματα), για τη συμμετοχή τους στην Πανευρωπαϊκή Έρευνα, η οποία συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αθλητισμού και Απασχόλησης (European Observatoire of Sport and Employment - EOSE).

 

Πρόκειται για μια διακρατική πρωτοβουλία, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή 18 εθνικών εταίρων και 5 ευρωπαϊκών δικτύων. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δεξιοτήτων στον Τομέα Αθλητισμού και Φυσικής Δραστηριότητας», ενώ στόχος του είναι η αποτύπωση των απόψεων των εμπλεκομένων σχετικά με τις πραγματικότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητικός τομέας, προκειμένου να γίνουν οι μελλοντικές ενέργειες για τη βελτίωση της προσφοράς δεξιοτήτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.surveymonkey.com/r/ESSA_Sport_Greece, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιασθούν σε 28 εθνικές εκθέσεις, στην πρώτη πανευρωπαϊκή ανάλυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων, καθώς και στην πρώτη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. για τις δεξιότητες στον τομέα του αθλητισμού.