Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Πέμπτη τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του ΠΑΑ 2014-2020

Εκτύπωση

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφεριακής Ενότητας Δράμας ανακοινώνεται ότι υπογράφηκε η υπ’αριθμ. 6761 /01-08-2018 Απόφαση που αφορά την 5η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Σύμφωνα με αυτή, ορίζονται νέες καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

 

α) Υποβολή εγγράφων για θεώρηση στις ΔΑΟΚ έως 30/08/2018.

β) Ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της αίτησης έως 14/09/2018 και ώρα 13.00 .

γ) Αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως 10/9/2018.

δ) Υποβολή του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ έως 01/10/2018, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το κείμενο της Απόφασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr, στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (http://www.pamth.gov.gr/) επιλέγοντας το εικονίδιο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΠΑΜΘ (https://www.eydamth.gr/). Μπορούν επίσης να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Παρακαλούνται οι Δήμοι να συντάξουν αποδεικτικό τοιχοκόλλησης το οποίο να επιστραφεί σε μας.