ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ