ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Α.Μ.-Θ. ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Α.Μ.-Θ. ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ