Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Προετοιμασία αναβατήρων Χ.Κ.Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 2017-2018 10/11/17
2 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2017- 2018 09/11/17
3 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας 06/11/17
4 Αναβάθμιση και συντήρηση υφισταμένου λογισμικού GIS 03/11/17
5 Συντήρηση και εκχιονισμός δρόμου από διασταύρωση Βώλακα μέχρι Χ.Κ. Φαλακρού έτους 2017-2018 19/10/17
6 Διακήρυξη και περίληψη του ηλεκτρονικού, δημόσιου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων 18/10/17
7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 17/10/17
8 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού σχολείου Kαλλιφύτου 16/10/17
9 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Υ Λ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Ι Σ Η Σ Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Ι Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Υ Ο Δ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ Π . Ε . Δ Ρ Α Μ Α Σ 2 0 1 7 - 2 0 1 8 06/10/17
10 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2017- 2018 02/10/17

Σελίδα 1 από 17