Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά του σερβομηχανισμού της μηχανής θλίψης δοκιμίων σκυροδέματος της ΔΤΕ ΠΕ Δράμας

Drucken

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά του σερβομηχανισμού της μηχανής θλίψης δοκιμίων σκυροδέματος της ΔΤΕ ΠΕ Δράμας