Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Drucken

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2019


 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Ανάκλησης πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος υπηρετικού προσωπικού σε εκδιδόμενο επ’αμοιβή πρόσωπο
 2. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Ανάκλησης πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος επ΄ αμοιβής εκδιδομένου προσώπου της αλλοδαπής ή της ημεδαπής
 3. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος υπηρετικού προσωπικού της ημεδαπής, σε εκδιδόμενο πρόσωπο
 4. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος υπηρετικού προσωπικού της αλλοδαπής, σε εκδιδόμενο πρόσωπο
 5. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος εκδιδομένου επ΄ αμοιβής προσώπου της αλλοδαπής
 6. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος εκδιδoμένου επ΄ αμοιβής προσώπου της ημεδαπής
 7. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης βεβαίωσης υγιεινομικής καταλληλότητας οικήματος για την άσκηση επαγγέλματος επ΄αμοιβής εκδιδομένου προσώπου
 8. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΞΕΝΩΝΑ
 9. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ INTERNET ΚΑΦΕ
 10. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Η΄/ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ
 11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ 'Η ΟΣΤΩΝ
 12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
 13. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 14. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
 15. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ


ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ


 

Χορήγηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών

1.1 Αίτηση για τη Χορήγηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών

1.2 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα προς ενίσχυση ατόμου

1.3 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου αντιπροσώπου

1.4 Εξουσιοδότηση του προς ενίσχυση ατόμου, όταν προσέρχεται νόμιμος αντιπρόσωπος

 

2. Διακοπή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών λόγω θανάτου

2.1 Αίτηση για διακοπή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών λόγω θανάτου

2.2 Εξουσιοδότηση των πλησιέστερων συγγενών

 

3. Διακοπή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών λόγω  διακοπής της αιμοκάθαρσης

3.1 Αίτηση για διακοπή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών λόγω  διακοπής της αιμοκάθαρσης

 

4. Διακοπή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών λόγω μετοίκισης

4.1 Αίτηση για διακοπή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών λόγω μετοίκισης