Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

GreekEnglish (United Kingdom)BulgarianGermanFrenchRussianTurkish

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Печат

 

1. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1.0. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1.2. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1.3. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.4. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.5. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.7. ΕΝΤΥΠΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

2.0. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

2.2. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

2.3. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2.4. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

2.5. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ή ΛΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

2.6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

3. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

3.1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

3.2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3.4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

4. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

4.1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

4.2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

5.1.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

5.2. ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

6. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

6.1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6.2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

6.3.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

6.4.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

7. ΥΙΟΘΕΣΙΑ

7.1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

7.2. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

 

8. ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

8.1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

 

9. ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

9.1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

9.2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

10.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

11. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

11.1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

 

12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ

12.1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 2019

 

13. ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

13.1. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

13.2. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

 

14. ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ( ΜΦΗ)

14.1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

14.2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

14.3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΦΗ

 

15. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ( ΚΗΦΗ)

15.1. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ

 

16. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ( ΚΔΑΠ )

16.1. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ

 

17. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)

17.1. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ

 

18. ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

18.1. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΔ)